Wado Ryu Overijssel

Bloesem

Over karate...

Sport in het algemeen is een belangerijk onderdeel van de samenleving omdat:

 • het de gezondheid van mensen bevordert;
 • het identiteit verschaft;
 • het mensen een kans geeft 'om mee te doen';
 • het bouwt aan (zelf)vertrouwen;
 • het bijdraagt aan de vergroting van sociale vaardigheden;
 • het in belangerijke mate bijdraagt aan de verspreiding van waarden en normen.

Waar kan het toe leiden wanneer u, uw zoon of uw dochter karate beoefent:

 • sterke angstvermindering;
 • meer doorzettingsvermogen;
 • meer toewijding;
 • grotere autonomie;
 • verbetering van de zelfcontrole;
 • vermindering van gevoelens van kwetsbaarheid;
 • een grotere sociale betrokkenheid;
 • hogere tolerantie;
 • grotere aanpassingsbereidheid.
© 2003-2024, Wado Ryu Overijssel